Font:
 Font:
 Font:

Huacal ong de solidaritat amb El Salvador

Huacal, neix com entitat de cooperació internacional l’any 1993 com a resultat d’una estada solidària d’un grup de catalans i catalanes a El Salvador. Les nostres línies de treball al llarg d’aquests 25 anys han estat i són: 1) Donar suport als esforços, els projectes i les il·lusions de la gent i de les organitzacions del Salvador que estan treballant per reconstruir el seu futur en pau i en condicions de dignitat i justícia social. 2) Fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’empoderament, la seva autonomia i el seu lideratge des d’una visió integral. 3) Promoure l’educació i la cultura de la pau, la prevenció de violències, la solidaritat i el desenvolupament sostenible. 4) Treballar per a la transformació de les injustícies socials proposant alternatives tant sigui a El Salvador com a Barcelona i Catalunya impulsant la memòria històrica i justícia restaurativa. 5) Promoure la participació activa, la formació i la capacitació dels i de les emigrants salvadorenys en favor del treball comunitari, la interculturalitat i la defensa dels drets humans i de les dones.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Cuba, 2
Barcelona
Telèfon: 636971660
Correu electrònic: info@huacalong.cat
NIF de l'entitat: G60722246

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents