Font:

Institut de Drets Humans de Catalunya

L’IDHC és un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Educació per al desenvolupament
Adreça:
C. Carrer Avinyó 44, 2n
Barcelona
Telèfon: +34 93 119 03 72
Correu electrònic: institut@idhc.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: 34990502G

Transparència

Documentació:
No hi ha documents