Font:

Institut de Robòtica per la Dependència

L'IRD té per missió millorar la qualitat de vida de les persones dependents, la de les seves famílies i la dels professionals que els ofereixen suport, per mitjà de la tecnologia més avançada, impulsant l'obtenció de productes innovadors que transformin l'estat actual de les coses, transferint els nostres coneixements, actuant amb eficiència, qualitat, seguretat i sostenibilitat.
Àmbit d'intervenció: Social, Discapacitats
Adreça:
Carrer de Salvador Olivella 17-19 (local 80)
Sitges
Telèfon: 661 634 224
Correu electrònic: info@institutorobotica.org
NIF de l'entitat: G66415407

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents