Font:

International Action for Peace

International Action for Peace neix per contribuir a la construcció de cultura de pau, recolzant-nos en dues tasques principals: l’acompanyament internacional a organitzacions socials defensores de drets humans, i l’Educació per al Desenvolupament que fomenti la interculturalitat i l’enfortiment d’una ciutadania global crítica i responsable.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Via Laietana 16, 114
Barcelona
Telèfon: 93 3188444
Correu electrònic: comunicacion@actionpeace.org
Pàgina web: www.actionpeace.org
NIF de l'entitat: G65766933

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents