Font:

iWith.org

La missió d'iWith.org és potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina de solidaritat i millora de la societat. Ajudem el Tercer i Quart sector -ONGs, associacions, emprenedors socials i empreses solidàries- a aprofitar les oportunitats que brinda Internet, per crear el món en què ens agradaria viure.
Àmbit d'intervenció: Internacional
Adreça:
Carrer Cucurulla, 9, 2n
Barcelona
Telèfon: +34 93 380 49 75
Correu electrònic: info@iwith.org
Pàgina web: www.iwith.org
NIF de l'entitat: N0391353J

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents