Font:

La Casa Polar

- Desenvolupar i oferir mecanismes d'acompanyament, suport i allotjament a persones en conflicte psicosocial i que es trobin en situacions de vulnerabilitat i patiment, que d'una altra forma passarien per un procés de psiquiatrització convencional. - Incentivar l'autoconeixement, autogestió i autonomia de les persones. - Significar el malestar de forma col·lectiva, sortint de la concepció individualista del patiment humà. - Proporcionar les eines i/o l'espai capaços de facilitar un estat de benestar, comprensió o alleujament.
Àmbit d'intervenció: Social, Salut
Adreça: No disponible.
Telèfon: 693485152
Correu electrònic: lacasapolar@gmail.com
Pàgina web: lacasapolar.org
NIF de l'entitat: G55363469

Xarxes Socials

Mapa no disponible

Transparència

Documentació:
No hi ha documents