Font:

La Troca. Escola Comunitària de Formació Permanent

La Troca som un grup ben divers de persones que, des de l’octubre de 2015, treballem per fer realitat un projecte educatiu innovador: una Escola Comunitària de Formació Permanent als barris de Sants. És a dir, engegar una escola que, donant resposta a les necessitats formatives que joves i adultes tenim, ens permeti aprendre a desenvolupar-nos com a persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de la vida. Moltes de nosaltres som veïnes de Sants, arrelades i connectades als diferents moviments socials del barri. Amb trajectòries acadèmiques i professionals variades (educació de persones joves i adultes, formació de persones immigrades, treball comunitari, activisme feminista, pedagogia participativa i alliberadora…), totes plegades conformem un equip multidisciplinari ben complet sobre el qual hem començat a bastir i desplegar aquesta proposta.
Àmbit d'intervenció: Comunitari
Adreça:
Carrer d'Olzinelles, 31
Barcelona
Telèfon: 693034515
Correu electrònic: hola@latrocasants.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G65400608

Transparència

Documentació:
No hi ha documents