Font:

llumull Accions Audiovisuals

OBJECTIUS 1.- Contribuir a que el llenguatge universal de la imatge esdevingui una finestra oberta i solidària al món. 2.- Acostar la imatge, tant en el seu vessant artístic com en el documental, de manera que pugui parlar-nos d’altres persones, fets i cultures, i alhora documenti la nostra pròpia memòria i identitat. 3.- Produir i difondre reportatges, cicles de cinema o altres formes d’expressió visual per aconseguir 3.1- Col·laborar al desenvolupament integral de les persones, grups i pobles desenvolupant els valors humans, espirituals i socials. 3.2 - Fomentar la cultura de la pau i solidaritat entre els pobles. 3.3 - Contribuir a l’estudi i solució dels problemes que impedeixin un sà desenvolupament integral de les persones, especialment en els sectors més marginats. 4.- Cooperar al desenvolupament dels països del Sud. 5.- Crear un centre de documentació de pel·lícules i documentals. “UNA FINESTRA OBERTA I SOLIDÀRIA AL MÓN A TRAVÉS DEL LLENGUATGE UNIVERSAL DE LA IMATGE"
Àmbit d'intervenció: Cultural, Defensa del patrimoni
Adreça:
Nou, 12
Valls
Telèfon: 620673774
Correu electrònic: llumull.accions@gmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G43967157

Transparència

Documentació:
No hi ha documents