Font:

LOTUS BLAU FUNDACIÓ PRIVADA

La Fundació Lotus Blau és una fundació sense ànim de lucre, i té la missió de promoure el benestar social, basant-se en la cooperació i el diàleg mitjançant l’autoconeixement.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Antoni de Capmany 62
Mataró
Telèfon: 937902321
Correu electrònic: info@fundaciolotusblau.org
NIF de l'entitat: G62648555

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents