Font:

Más Retina

Promoció de la justícia global, la pau, els drets humans, la igualtat de gènera i l'educació per al desenvolupament mitjançant iniciatives i projectes de comunicació, arts visuals i culturals.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Comunicació
Adreça:
AV Mare deu Montserrat 200 àtic 1
Barcelona
Telèfon: 659864746
Correu electrònic: masretinaphoto@gmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G67252155

Transparència

Documentació:
No hi ha documents