Font:

Mediam Catalunya

Fer arribar la mediació i la resolució de conflictes a la societat i a les organitzacions
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació ciutadana i convivència
Adreça:
Ronda Rniversitat, 31 5º2º
Barcelona
Telèfon: 653276153
Correu electrònic: info@mediam.cat
Pàgina web: Www.mediam.cat
NIF de l'entitat: G66293721

Transparència

Documentació:
No hi ha documents