Font:

Motivacció formació

Motivacció formació neix de la inquietud d'un grup de professionals amb àmplia experiencia en el sector de la formació.Formacions subvencionades, i forcem així com a formacions a mida, tant per a empreses, com per a persones aturades, treballadors i autònoms.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació ciutadana i convivència
Adreça:
Antoni de Bofarull,17
Reus
Telèfon: 977302652
Correu electrònic: formem@formem.cat
Pàgina web: formem.cat
NIF de l'entitat: B55607865

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents