Font:
 Font:

Moviment Educatiu de l'Alt Camp

Contribuir a la formació continuada, l'anàlisi, la reflexió,i la intervenció, la millora i l'actualització pedagògica de les persones implicades, sobretot, en l'educació. Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràctiques pedagògiques destinades a potenciar la igualtat d'oportunitats, valorant com un fet positiu la diversitat per raó de gènere, procedència, creença, edat o ètnia. Acompanyar sobre qüestions pedagògiques les persones, entitats, organitzacions o institucions que ho demanin. Participar i col·laborar amb organitzacions públiques o privades i en totes aquelles iniciatives per la millora de l’educació.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Moviments de sensibilització
Adreça:
Molls de l'Estació núm. 1
Valls
Telèfon: 630869894
Correu electrònic: meacvalls@gmail.com
NIF de l'entitat: G55759633

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents