Font:

Moviment i Creació

Moviment i Creació
Àmbit d'intervenció: Cultural
Adreça:
Carrer Lafont, 18
Barcelona
Telèfon: 652182444
Correu electrònic: elmirallmic@gmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G66151036

Transparència

Documentació:
No hi ha documents