Font:

Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Estudiar, divulgar i protegir el patrimoni natural del massís del Montnegre i la conca de la Tordera.
Àmbit d'intervenció: Ambiental, Protecció i millora de l'entorn
Adreça:
Farigola, 12
Santa Susanna
Telèfon: 687919091
Correu electrònic: info@natmont.cat
Pàgina web: www.natmont.cat
NIF de l'entitat: G01757830

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents