Font:
 Font:
 Font:

NouSol ONG

A) MISSIÓ La missió principal de l’Associació Socioeducativa NouSol és la consecució de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció de la ONU a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia. B) VISIÓ • Voluntariat: Promoure el voluntariat com a motor de canvi social. Organitzar camps de treball voluntari i social tant a Catalunya com a altres països. Organitzar viatges ètics i responsables. • Sensibilització: Dur a terme activitats que sensibilitzin a la població sobre les desigualtats existents i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari. Involucrar els catalans d’altres orígens a les problemàtiques existents als seus països d’origen. • Programes socioeducatius a Catalunya: Dur a terme diferents programes socioeducatius per la inclusió, formació i apoderament pel desenvolupament personal i comunitari tant de catalans d’altres orígens com de col•lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social. • Producció de Cinema i Documentals Socials: A través de la producció i difusió de productes audiovisuals es promourà el debat social per tal d’aconseguir incidència política i mobilització social. • Cooperació internacional i Ajuda humanitària: Dur a terme projectes de cooperació internacional i d’ajuda humanitària pel desenvolupament personal i comunitari de col•lectius vulnerables treballant amb xarxa amb les associacions locals. • Prestació de Serveis d’Interès General C) VALORS • Igualtat: Treballem per la justícia social posant especial èmfasis en la perspectiva de gènere i l’apoderament de les dones. • Dignitat: Ens regim per la Declaració dels Drets Humans i per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible promoguts per la ONU. • Sostenibilitat: Treballem per que els projectes i programes siguin sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment. • Transparència: Desenvolupem els projectes, programes i actuacions de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes per a donants, voluntaris i usuaris. • Multi-culturalisme: Treballem per aconseguir que els Estats s’articulin institucionalment de manera que reflecteixin la pluralitat de cultures existents.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Rutlla, 20-22
Girona
Telèfon: 693720868
Correu electrònic: info@nousol.org
Pàgina web: www.nousol.org
NIF de l'entitat: G179989781

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents