Font:

Pixies Associació cultural i Solidària

1. Promoció i formació de valors socials, culturals i artístics. Afavorir la relació creativa entre les persones i la col•laboració entre altres entitats de caràcter social i cultural. 2. Foment de l'aire lliure com a espai comú d’ intercanvi social i cultural, de jocs i d’ aprenentatge. Afavorir també la comunicació intergeneracional. 3. Foment de la reutilització i reciclatge d’articles personals i d’altres, per un consum i un creixement responsable, conscient i sostenible. 4. Rehabilitació d’espais en degradació i paliament de les conseqüències ambientals. 5. Protecció i educació medi-ambiental. 6. Promoció d’accions de caire solidari i de participació ciutadana. 7. Foment i projecció de les arts, en totes les seves expressions. 8. Recerca i convocatòria de talents latents i de força de treball desactivada en pro de canalitzar-la en causes objectivades en projectes, mitjançant una borsa que connecti inquietuds i aptituds amb treball i projecció.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Promoció artística
Adreça:
Plaza Valles 22
Sabadell
Telèfon: 654783568
Correu electrònic: karmensiski@hotmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G66750191

Transparència

Documentació:
No hi ha documents