Font:

Plataforma Educativa

Plataforma Educativa és un projecte de diferents organitzacions del tercer sector per tal d'optimitzar els avantatges d'innovar i treballar de manera conjunta. Dissenyem, creem i desenvolupem equips professionals, programes i serveis destinats a millorar la qualitat de vida de la pesona i de col·lectius en situació d'exclusió social i/o risc de patir-ne.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
C/ Garrotxa, 7
Girona
Telèfon: 972405454 ext.132
Correu electrònic: comunicacio@plataformaeducativa.org
NIF de l'entitat: G17425224

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents