Font:

PMI Project Management Institute Barcelona

Desenvolupar i difondre les millors practiques de gestió de projectes - aplicades a la gestió de projectes d'impacte social
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
San Juan de la Salle 42
Barcelona
Telèfon: 629.11.53.44
Correu electrònic: proyectos@pmi-bcn.org
NIF de l'entitat: G63420657

Transparència

Documentació:
No hi ha documents