Font:

Proud LGTBI Ripollet

Els fins de l’associació són: - Donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. - Potenciar activitats i manifestacions culturals. - Impulsar la creació d'un espai per la memòria, el pensament crític i el canvi sociocultural. - Esdevenir un punt de trobada, debat i reflexió. - Fomentar el pensament crític i lliure, donant cabuda a diferents perspectives i visions, tant de nosaltres mateixos com de la realitat que ens envolta. - Esdevenir un espai de difusió per a nous projectes. - Desenvolupar projectes, programes, estratègies orientades a la visibilització del col·lectiu LGBTI. - Promoure el respecte per la diversitat afectivosexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere. - Fomentar la no discriminació i l'erradicació de la LGTBI-fòbia en tots els àmbits de la societat (cultural, educatiu, esportiu, sanitari, social, econòmic, històric, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.). - Promoure el respecte entre els membres de la societat, sense fer cap mena de distinció per la seva cultura, gènere o recursos econòmics o materials dels que disposen. - Enfortir la xarxa d'actuació social al nostre poble, implicant diferents actors i entitats, fent de l'associacionisme la nostra eina principal. - La defensa de l'educació i la pedagogia com a eines fonamentals en el camí de la llibertat com a persones i com a societat. - Afavorir a la creació d’un teixit associatiu al municipi de Ripollet i Catalunya. - Realitzar un treball de denúncia de la LGTBI-fòbia i, en general, de totes les discriminacions que pateixen les persones per motiu de la seva orientació sexual o de la seva identitat de gènere. - Conscienciar a la societat sobre la necessitat d’erradicar les discriminacions per motiu d’orientació sexual o d’identitat de gènere. - Informar sobre qüestions relatives als problemes del col·lectiu LGTBI. - Donar un servei d'orientació i recolzament a les persones que ho requereixin. - Treballar en la prevenció del VIH. - Impulsar la recuperació de la memòria històrica del col·lectiu LGTBI. - Col·laborar amb les institucions públiques i privades i altres organitzacions.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Drets Humans i ciutadans (usuaris i consumidors)
Adreça:
Cot, 1, 1r 5a
Ripollet
Telèfon: 650353013
Correu electrònic: Proudripollet@gmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G42874610

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents