Font:

SETEM Catalunya

Setem es marca tres objectius principals. Primer, la generació de consciència crítica i de ciutadania global; l’accés a la informació i la reflexió personal són els primers passos per generar implicació en la construcció d’un món més just. Volem fomentar aquest coneixement crític i mobilitzador mitjançant, l’Educació per al Desenvolupament en les seves diverses dimensions (sensibilització, formació no formal i informal i mobilització) i la generació de la consciència de Ciutadania Global. Segon, el foment d'alternatives d'actuació; un cop adquirit un cert nivell de coneixement, és possible optar per un model de vida alternatiu que concreti en la pràctica el compromís per la construcció d’un món més just. Indaguem sobre iniciatives que puguin contribuir a construir una Economia Social i Solidària, com són el Comerç Just, el Consum Responsable, la Banca Ètica, el Turisme Responsable o altres pràctiques que es puguin identificar. Tercer, la generació de mobilització social; per canalitzar les aspiracions de canvi de les persones sensibilitzades, SETEM Catalunya vol constituir-se en una plataforma de trobada i acció col·lectiva militant per a la denúncia, la incidència i el treball en xarxa al Nord i al Sud.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Educació per al desenvolupament
Adreça:
Bisbe Laguarda 4
Barcelona
Telèfon: 934415335
Correu electrònic: catalunya@setem.org
NIF de l'entitat: G59523910

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents