Font:

Sonrisas de Bombay

Transformar la realitat social de Bombay per garantir el respecte als Drets Humans i l'accés a una vida digna de les comunitats més desafavoides de Bombai.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Pelai 32 2on
Barcelona
Telèfon: 934673445
Correu electrònic: info@sonrisasdebombay.org
NIF de l'entitat: G65700387

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents