Font:

Universitat Internacional de la Pau - UNIPAU

La vocació de la Unipau sempre ha estat treballar per la sensibilització entorn de la cultura de la pau en un marc de justícia social. L’equip humà, integrat per persones provinents de diferents disciplines i edats, treballa en xarxa amb altres institucions i entitats que persegueixen el mateix objectiu.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Moviments de sensibilització
Adreça:
Plaça del Coll 4
Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 695349268
Correu electrònic: comunicacio@unipau.org
Pàgina web: www.unipau.org
NIF de l'entitat: G58741596

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents