Font:

vnginclusio

-És un instrument de gestió per ordenar i donar una direcció estratègica a les accions d’inclusió social que s’estan fent al municipi. - És una metodologia de treball transversal, participativa i integral, que corresponsabilitza tots els agents socials. - Vol ser un mecanisme de prevenció dels riscos d’exclusió social, detectant aquells sectors de la població que es troben en situació de vulnerabilitat social.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Plaça de la Vila, 12
Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 938140000 (ext.3426)
Correu electrònic: vnginclusio@vilanova.cat
NIF de l'entitat: P0800154G

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents