Font:

vnginclusio

Els plans locals d'acció comunitària inclusiva són instruments de disseny, planificació i gestió d'accions que promouen la inclusió social i comunitària de la població. VNGInclusió és el pla local d'acció comunitària inclusiva de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i una de les seves accions és la generació i transferència de coneixement per sensibilitzar a la ciutadania i promoure la inclusió i acció comunitària inclusiva.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Marquesat de Marianao, 2, bxos
Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 938140000 (ext.3426)
Correu electrònic: vnginclusio@vilanova.cat
NIF de l'entitat: P0800154G

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents