Curs: Com gestionem la nostra associació - Nivells Inicials

 Font:
Dimarts, 23/11/2010 fins Dijous, 25/11/2010

Avalon organitza aquest curs el proper novembre adreçat a treballadors i col·laboradors de les ONL's. L'objectiu és, conèixer la legislació aplicable a les entitats no lucratives així com la seva estructura; iniciar-se en la gestió econòmica; i en tercer i últim lloc, conèixer el marc fiscal i laboral.

Programa:

1. Marc Jurídic i nova llei d’associacions:

 • Legislació Aplicable
 • Què és una associació?
 • Procediment de constitució: Acta Fundacional / Estatuts / Inscripció al Registre d’Associacions / Estructura associativa: Òrgans de l’associació / Persones sòcies / Modificació d’estatuts / Fusió, escissió i transformació / Dissolució

2. Comptabilitat per a petites entitats: continguts bàsics per a iniciar-se en la gestió econòmica:

 • Portar els comptes
 • Llibre de caixa i llibre de bancs
 • Eines comptables: Pla de tresoreria / Compte de resultats / Balanç / Exemple de Compte de Resultats
 • El procés econòmic dins de l’entitat
 • El Pla General Comptable: Qui l’ha d’aplicar / Alguns apunts
 • Pressupostos

3. Marc fiscal i laboral:

 • Reguim fiscal de les entitats sense afany de lucre (associacions)
 • Obligacions fiscals
 • Alta censal
 • I.A.E., IVA. Exencions, prorrata I. Societats
 • IRPF
 • Operacions amb tercers
 • Regim laboral de les entitats sense afany de lucre
 • Tipus de contrates laborals
 • Contracte de voluntariat
 • Contracte mercantil

Lloc: Casa del Mar. C/ Albareda 1-13. Metro Drassanes L3

Data: 23, 24 i 25 de novembre de 2010

Preu: 60€

Núm. assistents: màxim de 25 persones

Per a més informació, podeu trucar al 93 412 16 64 o bé escrivint a avalon@avalon.cat

Data: 

Dimarts 23 nov

Hora: 

16:00

Organitzador: 
Avalon, Iniciatives per a les associacions
Correu electrònic de l'organitzador: 
avalon@avalon.cat