Jornada de presentació dels treballs realitzats pels Espais de Reflexió Ètica (DGAIA)

 Font:
Dilluns, 03/10/2011

El proper dia 3 d'octubre de 2011 tindrà lloc a Barcelona una jornada de presentació dels treballs realitzats sobre dilemes ètics que es presenten en la pràctica diària del sistema de protecció a la Infància i l'Adolescència.

Aquesta jornada es realitza dins del Pla de Qualitat de la DGAIA i en el marc del Programa de Formació per al personal del Sistema català de serveis socials.

Durant la jornada es presentaran els treballs realitzats sobre dilemes ètics que es presenten en la pràctica diària al diferents dispositius del sistema de protecció a la Infància i l'Adolescència. Aquests treballs han estat el resultat de la feina portada a terme des dels Espais de Reflexió Ètica i han comptat amb el suport de la Dra. Begoña Roman, presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

Programa de la jornada

10.00 h. Presentació de la Jornada
10.15 h. Exposició i posterior taula rodona de presentació dels treballs realitzats sobre els temes i casos de dilemes ètics.
13.00 h. Torn obert de paraules
13.30 h. Cloenda

Persones destinatàries

- Personal de la DGAIA.
- Personal dels centres propis i concertats amb la DGAIA.
- Personal dels Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).

Data: 

Dilluns 03 oct

Hora: 

10:00

Correu electrònic Organitzador: 
gtformacio.bsf@gencat.cat