Finançament
F Pere Tarrés

1a edició dels Premis a la Qualitat Democràtica 2017

L’Ajuntament de Barcelona convoca la primera edició dels Premis a la Qualitat Democràtica per tal de finançar aquells projectes que proposin innovacions destacades en el camp de la participació i de la democràcia activa.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 23 Novembre, 2016
Termini convocatòria: 
23/11/2016 fins 15/12/2016
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Objectius

 1. Fomentar la coproducció de polítiques a partir de l'habilitació de mecanismes, espais, processos i/o projectes perquè la ciutadania i l'administració puguin garantir en totes les fases de la política pública (definició del problema, disseny, implementació i avaluació) la participació dels destinataris de la política i la ciutadania en general.
 2. Fomentar el territori com a espai comunitari i de referència en termes de participació en el disseny, seguiment i rendició de comptes de les polítiques municipals.
 3. Elaborar i desenvolupar polítiques de discriminació positiva per a produir igualtat participativa i privilegiar la veu i acció dels qui menys poder tenen en la deliberació, disseny i implementació de polítiques urbanes.
 4. Fomentar canals d'escolta activa i d'organització d'iniciatives ciutadanes per recollir demandes que introdueixin nous temes en l'agenda política o d'intervenció en l'acció de govern.
 5. Fomentar l'ús d'eines digitals que acompanyin l'elaboració, la discussió i la priorització de propostes ciutadanes i de processos participatius.
 6. Reconèixer i produir un marc jurídic per a garantir públicament models de gestió públic-comunitària que reconeguin les pràctiques comunitàries i l'autogestió o custòdia urbana d'equipaments i locals públics i d'espais públics i privats.
 7. Millorar i fomentar espais de proximitat de rendició de comptes de l'acció de govern.

Modalitats

 • Modalitat A (Premi de fins a 30.000 euros): Projectes innovadors en matèria de qualitat democràtica. Aquesta modalitat té tres categories temàtiques:
  • Acció Comunitària
  • Participació política
  • Tecnopolítica

 • Modalitat B (Premi de fins a 18.000 euros): Projectes innovadors de recerca en matèria de qualitat democràtica. La recerca s'orientarà en cinc línies concretes:
  • Participació inclusiva.
  • Noves formes d'organització social.
  • Experiències de participació promogudes des de l'administració.
  • Coproducció de polítiques públiques en l'àmbit local.
  • Estratègies i projectes d'intervenció comunitària al territori per part dels serveis bàsics de la política social.