Finançament
F Pere Tarrés

220 Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula, 2023

L’objecte d’aquestes beques és promoure el treball individual en un projecte de recerca, innovació, investigació i experimentació, que representi una aportació de continguts i una conceptualització dels llenguatges en els àmbits de les arts visuals de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 12 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
24/07/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Beques
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Les modalitats de subvenció són les següents:

a) Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l'àmbit de les arts visuals i de l'arquitectura i el disseny. Aquesta modalitat de beques dona suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

b) Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat de beques dona suport a projectes de recerca, innovació i creació en l'àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d'investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció. En el cas de processos de creació d'espectacles, només es dona suport a la concepció de la idea i a tota la investigació i experimentació prèvia a la producció.

c) Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de la música. Aquesta modalitat de beques dona suport a la creació compositiva d'obres originals, excepte les revisions, versions o instrumentacions posteriors d'obres del mateix autor o d'obres preexistents d'altres autors. El resultat final ha de ser una partitura; en el cas d'obres electroacústiques que no tinguin partitura, el resultat ha de ser una creació en un suport d'àudio.

d) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d'investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.

e) Beques per a projectes de recerca que promoguin la creació de jocs de taula originals concebuts com a eina de socialització, integració i aprenentatge i amb una temàtica cultural, tant si estan vinculats a una edició i posterior producció del joc de taula com si no.

S'entén per joc de taula el joc que se sol jugar al voltant d'una taula o superfície similar amb un tauler, daus, fitxes, naips o altres elements, i en què intervenen generalment l'atzar i l'estratègia, a partir d'un reglament establert. En el cas de processos que finalitzen amb l'edició i la posterior producció de jocs de taula, només es dona suport a la concepció i desenvolupament de la idea inicial i a tota la investigació i l'experimentació prèvia del procés (concepció de la ronda del joc i les opcions dels jugadors i jugadores, definició de l'estructura bàsica, els components, les mecàniques i les regles de joc i del primer prototip, procés de testeig, etc.).

Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que es duguin a terme en col·laboració amb una institució cultural o de recerca amb una trajectòria reconeguda en l'àmbit de la recerca, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'investigador o creador els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball, així com fer-ne el seguiment i la valoració. No s'entenen com a residències els treballs i projectes desenvolupats en espais propis.