Finançament
F Pere Tarrés

Ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca un ajut extraordinari i puntual en forma de pagament únic amb l'objectiu d'afavorir el manteniment de l'activitat de les entitats del tercer sector social dedicades a l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió, davant l'afectació en el seu funcionament com a conseqüència de les restriccions i necessitats imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Convocant: 
Generalitat de cataunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 4 Desembre, 2020
Termini convocatòria: 
07/12/2020 fins 14/12/2020
Àmbit: 
Estructura i Equipaments
Pobresa i Exclusió social
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Quantia dels ajuts

La quantia dels ajuts és un import fix de pagament únic de 5.000 euros per a les entitats beneficiàries.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 7 de desembre de 2020. El termini estarà obert fins a exhaurir la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15.00 hores del setè dia natural a comptar de l'inici del termini.