Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a associacions, fundacions i entitats dedicades a l'atenció a les víctimes del terrorisme 2018

El Ministerio del Interior convoca subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre l'objecte de les quals sigui la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme.

Convocant: 
Ministerio del Interior
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 8 Octubre, 2018
Termini convocatòria: 
09/10/2018 fins 08/11/2018
Àmbit: 
Drets humans i Pau
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Programes objecte de subvenció

  • Programes de desenvolupament del moviment associatiu per les associacions dedicades a la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme i de les seves famílies. Es finançaran les despeses generals de funcionament i gestió (personal, subministraments, arrendaments, compra de béns corrents i serveis), així com aquells derivats d'activitats de sensibilització social.
  • Programes de desenvolupament del moviment fundacional per les fundacions dedicades a la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme i de les seves famílies. Es finançaran les despeses generals de funcionament i gestió (personal, subministraments, arrendaments, compra de béns corrents i serveis), així com aquells derivats d'activitats de sensibilització social.
  • Projectes d'assistència a favor de les víctimes del terrorisme i les seves famílies en el camp de les seves necessitats materials, sanitàries, psicològiques, socials, laborals o legals.