Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre dedicades a la defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme 2020

El Ministerio del Interior convoca subvencions per a la realització de programes de suport al moviment associatiu i fundacional, d'informació i sensibilització social, i d'assistència directa a les víctimes del terrorisme i als seus familiars, en els camps de l'assistència material, sanitària, social, laboral i psicològica.

Convocant: 
Ministerio del Interior
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 4 Maig, 2020
Termini convocatòria: 
04/05/2020 fins 04/06/2020
Àmbit: 
Estructura i equipaments
Drets humans i solidaritat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Programes objecte de subvenció

  1. Suport al moviment associatiu i fundacional, per al finançament de les despeses generals de funcionament i gestió de les entitats (personal, subministraments, lloguers, compra de béns corrents i serveis).
  2. Informació i sensibilització social, sobre els efectes de la violència terrorista, prevenció de la radicalització i l'extremism violent, així com programes de naturalesa educativa, promoció de valors democràtics i defensa dels drets humans, i accions de memòria, record i homenatge a les víctimes del terrorisme.
  3. Assistència directa a les víctimes del terrorismo i els seus familiars, en els camps de l'assistència material, sanitària, social, laboral, psicològica, individual o col·lectivament considerades, en aquelles situacions que no poden atendre's per l'acció de l'Estat o que poguessin ser ateses de manera més eficaç a través dels projectes d'actuació de les entitats.

Quantia

El crèdit total d'aquesta convocatòria és de 930.000 euros.