Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts d'acció i promoció cultural

El Ministeri de Cultura recolza la creació i modernització de les indústries culturals i creatives (ICC), per aquest motiu convoca els següents ajuts.

Tenen com a objectiu, oferir recursos culturals mitjançant noves tecnologies, impulsar la coproducció de productes culturals i formar gestors i empresaris culturals, de tal manera que s'aprofitin al màxim les oportunitats de diversitat cultural, globalització i digitalització en el sector de les ICC.

Convocant: 
Ministeri de Cultura
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 4 Abril, 2011
Termini convocatòria: 
04/04/2011 fins 04/05/2011
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Una part important, dins del projecte de desenvolupament de la ICC, el constitueixen les Fundacions i Associacions sense ànim de lucre, són les principals beneficiàries d'aquests ajuts.

Les ajudes d'acció i promoció cultural tenen com a objectiu, el foment d'activitats que contribueixin a produir continguts digitals en línia i a promoure i difondre les diferents manifestacions culturals, tant a dins com a fora de l'Estat, complint alguna de les següents finalitats:

  1. Difondre la cultura pròpia, en otes les sevs manifestacions, a l'exteior i fomentar les relacions culturals.
  2. Afavorir el desenvolupament, la digitalització i la internacionalització de les ICC.
  3. Fomentar la digitalització de continguts culturals i la difusió global d'aquests.
  4. Fomentar la implantació de les noves tecnologies en les activitats culturals i en la seva distribució mitjançant plataformes en línia.
  5. Fomentar nous productes artístics digitals en línia.
  6. Impulsar aquells projectes que aprofundeixin en el diàlog intercultural.
  7. Recolzar aquelles activitats que afavoreixin la igualtat i la no discriminació per raó de sexe en l'àmbit de la cultura.
  8. Afavorir el desenvolupament dels vincles culturals entre les Comunitats Autònomes.
  9. Difondre el valor de la propietat intel·lectual en la concienciació social.