Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

L'objectiu és la creació de llocs de treball per a persones aturades de 30 i més anys en situació de vulnerabilitat, per tal de fomentar una ocupació estable i de qualitat.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Termini convocatòria: 
10/01/2022 fins 31/05/2022
Àmbit: 
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Per accedir a l’ajut els contractes han de ser indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i els contractes d'obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya i el nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat sol·licitant és de cinc.


La convocatòria s’adreça:

  • Les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i fundacions)
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure un contracte de treball.