Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a la Investigació: Prevenció, Salut, Medi Ambient i Assegurances 2012

La Fundació MAPFRE convoca 75 ajuts a la Investigació amb l'objectiu de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en les àrees de Salut, Prevenció, Medi Ambient i Assegurances.

Convocant: 
Fundació MAPFRE
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 4 Juny, 2012
Termini convocatòria: 
04/06/2012 fins 11/10/2012
Àmbit: 
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Biodiversitat i Medi ambient
Recerca i Innovació
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Els projectes d'investigació subvencionables han d'encaixar dins d'un dels següents eixos temàtics:

 • Salut (45 ajuts)
  • Cirurgia ortopèdica, traumatologia i rehabilitació
  • Dany cerebral i medular (excluint neurodegeneratives)
  • Valoració del dany corporal
  • Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica
  • Promoció de la salut: alimentació i exercici físic
 • Prevenció i Medi Ambient (20 ajuts)
  • Riscos personals (domèstics, esportius, laborals)
  • Prevenció contra incendis
  • Riscos naturals
  • Conservació dels recursos naturals
  • Estalvi d'energia
  • Prevenció de la contaminació ambiental
  • Educació mediambiental
 • Assegurances (10 ajuts)
  • Ddret d'assegurances
  • Contabilitat i anàlisi econòmico-financera de les companyies d'assegurances
  • Anàlisi tècnico actuarial
  • Gerència de riscos
  • Gestió i organització d'entitats asseguradores

Destinataris: investigadors o equips d'investigació, de l'àmbit acadèmic i del professional, que vulguin desenvolupar programes d'investigació en les àrees esmentades, de forma independent o en el marc d'universitats, hospitals, empreses o centres d'investigació als que estan adscrits.

Dotació econòmica global máxima: 15.000 euros.