Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts per a programes supracomunitaris sobre addiccions, 2023

Destinades a entitats privades sense ànim de lucre i d'àmbit estatal, per a la realització de programes supracomunitaris sobre addiccions.

Convocant: 
Ministerio de Sanidad
Data de publicació de la convocatòria: 
Dissabte, 15 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
04/08/2023
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Convocatòria d'ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva, a entitats privades sense fins de lucre, d'àmbit estatal, per al desenvolupament de programes en el camp de les addiccions que afectin l'àmbit territorial de dos o més Comunitats Autònomes.

Els programes no podran consistir en intervencions en l'àmbit individual o d'atenció directa a usuaris, i hauran de tenir uns objectius i activitats que precisin d'una planificació, gestió i
avaluació centralitzada i transcendeixin la compartimentació en àmbits territorials autonòmics per a ser eficaços.

No es consideraran susceptibles de ser subvencionats aquells programes que consisteixin en activitats l'eficàcia de les quals se circumscrigui a l'àmbit d'una única Comunitat Autònoma, encara que es realitzin en diverses d'elles.