Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Acció social en l'àmbit rural

L'Obra Social "La Caixa" obre convocatòria amb la finalitat d'impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Convocant: 
Obra Social "La Caixa"
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 16 Gener, 2017
Termini convocatòria: 
04/05/2017 fins 24/05/2017
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Infància, Joventut i Famílies
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Accions subvencionables

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència

 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran i en persones amb discapacitat o malaltia mental
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius
 • Accessibilitat universal


Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa o exclusió social
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió


Inserció sociolaboral

 • Millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió i persones amb discapacitat o malaltia mental en activitats productives implantades en el medi rural
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i adaptació al lloc de treball


Interculturalitat i cohesió social

 • Promoció de la convivència intercultural
 • Promoció de la identitat i les singularitats de l’àmbit rural per afavorir la participació social, la dinamització socioeconòmica i l’enfortiment comunitari
 • Igualtat d’oportunitats i lluita contra la discriminació

Finançament

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.