Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Habitatges temporals d'inclusió social

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de promoure la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social a través d’actuacions integrals i de programes d’inclusió residencial.

Convocant: 
Obra Social La Caixa
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 22 January, 2018
Termini convocatòria: 
26/02/2018 fins 19/03/2018
Àmbit: 
Sanitat
Atenció social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Accions subvencionables Línies prioritàries:

  • Recursos residencials temporals per a persones en procés d’inclusió social
  • Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat
  • Recursos residencials temporals per a persones amb malalties i els seus familiars

Quantia

En cas que el projecte el presenti una sola entitat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 40.000 €.

En cas que el projecte el presentin dues entitats o més conjuntament a través d’un partenariat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” tampoc no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 60.000 €.