Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2020 | Acció social en l'ambit rural

L'Obra Social 'La Caixa' obre convocatòria de subvencions per tal de promoure projectes en el medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per millorar les condicions de vida i generar oportunitats per a les famílies, la infància i l’adolescència, les dones, la gent gran i les persones en risc d’exclusió social.

Convocant: 
Obra Social 'La Caixa'
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 13 Gener, 2020
Termini convocatòria: 
10/02/2020 fins 02/03/2020
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Quines entitats s'hi poden presentar?

  • Entitats sense ànim de lucre
  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, hi consti explícitament com a objectiu principal l’interès o la cohesió socials

Àmbits d’actuació

  • Promoció de l’autonomia personal, l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
  • Atenció a la infància i joventut, i a les persones en situació d’exclusió social
  • Impuls a accions de desenvolupament sociolaboral, especialment adreçat a la població amb dificultats per a l’accés a l’ocupació
  • Suport al valor de la comunitat local i la cohesió social

Quantia

L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda.
75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més.

Aquesta convocatòria està pensada com una presentació de projecte per fases:

Del 10 de febrer al 2 de març de 2020, a les 23.59 h.

Entre els projectes de la primera fase se seleccionaran les sol·licituds que entraran a la segona fase (del 25 de maig al 22 de juny de 2020). Aquestes entitats seran informades de la seva continuïtat en el procés.