Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2020 - Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la de finalitat de contribuir a trencar el cercle de la pobresa apoderant la infància i l’adolescència i potenciant la família com a eix de l’acció socioeducativa.

Convocant: 
Obra Social La Caixa
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 13 Gener, 2020
Termini convocatòria: 
10/02/2020 fins 02/03/2020
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Fomentant l’impuls de projectes que facilitin el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat i que enforteixin les seves capacitats, tot afavorint la igualtat d’oportunitats, aquesta convocatòria vol subvencionar les següents accions:

Línies prioritàries:

  • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les seves famílies

  • Accions d’atenció a la primera infància
  • Accions de suport social educatiu, formal i no formal, i de competències personals i familiars
  • Atenció psicoterapèutica i emocional

  • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió

  • Atenció social bàsica
  • Atenció psicosocial i emocional, i apoderament personal
  • Processos de desenvolupament comunitari per a la inclusió social de les persones vulnerables

Quantia

Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

  • Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.
  • Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte. En cas que el projecte resulti seleccionat, l’entitat es compromet a aportar-hi com a mínim el 25 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.

En el cas de les fundacions corporatives, la quantitat demanada no pot ser superior al 50 % del cost total del projecte i l’entitat es compromet a aportar-hi com a mínim el 50 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat.

L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda