Finançament
F Pere Tarrés

La Dooble, la loteria per a les entitats de Catalunya

El nou sorteig de Loteries de Catalunya amb què es pot guanyar dues vegades. Hi guanyes tu i hi guanyen les entitats.

Convocant: 
Loteries de Catalunya
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 9 Maig, 2022
Termini convocatòria: 
09/05/2022 fins 03/12/2022
Àmbit: 
Gestió entitats i Responsabilitat social
Tipus: 
Altres
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

La Dooble és un nou sorteig en el qual cada bitllet compta amb dos números:

 • Número individual: és aleatori de set xifres i únic per a cada bitllet, amb què les persones que hi juguin poden guanyar fins a 1.000.000 €.
 • Número col·lectiu: de cinc xifres que és únic per a cada entitat que vulgui vendre participacions dels bitllets.

Els bitllets de la Dooble es poden comprar als punts de venda presencials de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, o per internet, tant a la pàgina web com a l’app de Loteries de Catalunya, o bé a qualsevol entitat sense ànim de lucre que distribueixi participacions d’aquests bitllets. El preu del bitllet és de 4 €.

Premis

Els premis se sortejaran de manera aleatòria entre els números venuts.

Primer sorteig · Premis individuals

D'entre tots els números de set xifres dels bitllets venuts es fa una selecció aleatòria, segons la qual els premis s'adjudiquen de la següent manera:

 • Primer Premi: 1 persona guanyadora; 1.000.000€
 • Segon Premi: 5 persones guanyadores; 100.000€
 • Tercer Premi: 10 persones guanyadores; 10.000€
 • Quart Premi: 100 persones guanyadores; 1.000€
 • Cinquè Premi: 1.000 persones guanyadores; 100€

Segon sorteig · Premis col·lectius

De forma aleatòria se seleccionen números per als següents premis:

 • Premi de les terminacions: se seleccionen tres números d’entre el 00 i el 99, i aconsegueixen premi tots aquells bitllets en què el número de cinc xifres finalitzi en alguna d’aquestes terminacions.
 • Premi del reintegrament: se selecciona un número d’entre el 0 i el 9, i obtenen premi tots aquells bitllets en què el número de cinc xifres finalitzi en aquest dígit. Import del premi: 4 €

El valor del premi col·lectiu es calcula dividint la bossa de premis (que depèn de les vendes totals) entre la quantitat de bitllets guanyadors, i es dona a conèixer després del sorteig.

Informació rellevant per a les entitats que venguin participacions dels bitllets

Les entitats sense ànim de lucre que ho vulguin, podran inscriure's al sorteig de la Dooble i participar en la distribució d'aquesta loteria mitjançant talonaris de 25 unitats. Totes les participacions d'una mateixa entitat tindran imprès un número de cinc xifres que se li haurà assignat. El preu base de la participació serà de 4 euros.

Per a cada número hi haurà disponibles 8.500 bitllets, dels quals 8.000 seran distribuïts com a participacions per la pròpia entitat i 500 es vendran en els diferents punts de venda o al web de Loteries de Catalunya.

Abans del 3 de desembre, l'entitat procedirà a la devolució de les participacions no venudes en el mateix punt de venda on hagi realitzat la comanda dels talonaris.

Cada entitat rebrà una liquidació per l’import de les participacions venudes, que haurà d’ingressar al compte bancari de Loteries de Catalunya que se li indiqui abans del 10 de desembre. Des d'aquest moment s’activaran els bitllets que corresponen a aquestes participacions en el sistema central de la loteria i podran participar en el sorteig.

El sorteig se celebrarà el dia 20 de desembre del 2022 i es destinarà tots els beneficis a programes socials a Catalunya.

La Dooble, a més, també premia a les entitats!

En aquesta promoció hi poden participar totes les entitats que hagin col·laborat en la distribució de la Dooble i que hagin assolit un volum de participacions venudes superior al 50% de la comanda feta.

Mitjançant un sistema generador de nombres aleatoris, les entitats entren en un sorteig de diversos premis.

En funció del volum de participacions venudes de la Dooble, a cada entitat se li assignarà un codi de participació. Com més participacions venudes, més codis de participació tindrà l'entitat. El màxim de codis que podrà tenir una mateixa entitat serà de 10.

El 20 de desembre de 2022 s’obtindran els 14 codis guanyadors per ordre; al primer codi guanyador se li assignarà el primer premi i així successivament.

A una mateixa entitat només li podrà correspondre un únic premi, que serà el que tingui una quantia superior.

Les categories de premis són les següents:

 • 30.000 € per a l’entitat que guanyi el primer premi.
 • 20.000 € per a cadascuna de les 3 entitats que guanyin el segon premi.
 • 10.000 € per a cadascuna de les 10 entitats que guanyin el tercer premi.

Consulta les Bases de participació en la promoció comercial entre les entitats que col·laboren en la distribució de bitllets de la Dooble