Finançament
F Pere Tarrés

Beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa, 2023

Beca amb l'objectiu d'impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat d'avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de
formació i aprenentatge.

Convocant: 
Ajuntament de Girona i Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 26 Maig, 2023
Termini convocatòria: 
15/11/2023
Àmbit: 
Educació
Tipus: 
Beques
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

L’objectiu d’aquesta beca és impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de :
a) Promoure la formulació didàctica d'una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper a la ciutadania.

b) Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital, centrats en la ciutat de Girona que siguin útils per a la comunitat educativa.

c) Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el que coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics, culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.

d) Fomentar el treball cooperatiu per tal promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables als nivells educatius des d’educació infantil fins la universitat.

e) Impulsar la creació de material digital accessible de forma lliure per a la comunitat educativa i la societat.

Beneficiaris

Els destinataris d’aquesta beca poden ser:

a) Professorat universitari i no universitari de qualsevol nivell educatiu: educació infantil, primària, ESO, formació d’Adults, Cicles formatius o batxillerat.
b) Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.