Finançament
F Pere Tarrés

Catalunya 2020. Programa d’Ajuts de la Fundació La Caixa a Projectes d’Iniciatives Socials (COVID-19)

La Fundació ”la Caixa”, a través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, presenta la Convocatòria Catalunya 2020 que té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes a Catalunya, dirigits especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Convocant: 
Fundació ”la Caixa”
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 24 Novembre, 2020
Termini convocatòria: 
24/11/2020 fins 16/12/2020
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Gent gran i Dependència
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Àmbits d’actuació

 • La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • L’atenció a la infància i a la joventut, i a les persones en situació d’exclusió social
 • L’impuls d’accions per a la inserció sociolaboral, especialment dirigida a les persones amb dificultats per accedir al treball
 • El foment de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social

Línies prioritàries

 • Persones grans i reptes derivats de l’envelliment
 • Persones amb discapacitat o trastorn mental
 • Humanització de la salut
 • Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i l’exclusió social
 • Inserció sociolaboral
 • Interculturalitat i acció social

Modalitats de sol·licitud

Les sol·licituds es poden fer en una de les modalitats següents:

 • Modalitat 1
  • Es pot sol·licitar un import de fins a 40.000 €.
  • L’import sol·licitat no pot superar el 75 % del cost total del projecte.
  • Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar al projecte com a mínim el 25 % del cost total segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.
 • Modalitat 2
  • Es pot sol·licitar un import a partir de 40.000 € i fins a 100.000 €.
  • L’import sol·licitat no pot superar el 50 % del cost total del projecte.
  • Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar al projecte com a mínim el 50 % del cost total segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.