Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria CERV 2024 per a promoure els intercanvis entre persones de diferents països per mitjà de xarxes de ciutats

Per mitjà d’aquesta convocatòria de subvencions es podran finançar tallers, seminaris, conferències, activitats formatives, reunions d'experts, seminaris web, activitats de sensibilització, esdeveniments de gran visibilitat, recollida i consulta de dades, desenvolupament, intercanvis i difusió de bones pràctiques entre els poders públics i les organitzacions de la societat civil, desenvolupament d’eines de comunicació i l'ús de les xarxes socials.

Convocant: 
Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV) de la Comissió Europea
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 1 Gener, 2024
Termini convocatòria: 
18/04/2024
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Cohesió social i Interculturalitat
Comunicació i Periodisme
Cooperativisme i Economia social
Participació ciutadana i Polítiques socials
Persones refugiades i Migracions
Tecnologia i Internet
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Europeu

Per mitjà d’aquesta convocatòria de subvencions es podran finançar tallers, seminaris, conferències, activitats formatives, reunions d'experts, seminaris web, activitats de sensibilització, esdeveniments de gran visibilitat, recollida i consulta de dades, desenvolupament, intercanvis i difusió de bones pràctiques entre els poders públics i les organitzacions de la societat civil, desenvolupament d’eines de comunicació i l'ús de les xarxes socials.

Aquestes activitats hauran de donar resposta a les prioritats següents:

  • Promoure la conscienciació i el coneixement del paper de les minories, com ara persones amb un origen minoritari i racial o ètnic (per exemple, gitanos i migrants) a la societat europea i la seva contribució al desenvolupament de la cultura europea;
  • Identificar vies per enfortir encara més la democràcia europea i la legitimitat del procés de presa de decisions a la UE a l’hora que fomentar la llibertat, l'obertura i la governança democràtica saludable en una època de baixa participació a les eleccions, de populisme, de desinformació i altres reptes als quals s'enfronta la societat civil, tot donant suport a la seva implicació activa en la vida política europea i l'exercici dels seus drets electorals;
  • Reunir la ciutadania per debatre accions sobre el clima i el medi ambient, incloses les qüestions relacionades amb l'energia.