Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria Connecta de la Fundació "La Caixa", 2023

L'Observatori Social llança la present convocatòria amb l'objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l'àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l'impacte social dels dos àmbits.

Convocant: 
L'Observatori Social de la Fundació "La Caixa"
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 18 Maig, 2023
Termini convocatòria: 
07/11/2023 fins 30/11/2023
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Educació
Gènere
Gent gran i Dependència
Infància, Joventut i Famílies
Pobresa i Exclusió social
Recerca i Innovació
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

La convocatòria es dirigeix a organitzacions de l'àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte de recerca amb un objectiu comú que produeixi un impacte social positiu.

Les propostes presentades hauran d'estar relacionades amb el benestar i la salut mental a Espanya.

Els projectes seleccionats rebran una dotació de fins de 80.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n'hi hagués, inclosos) per a cada projecte.

Beneficiaris

En l'àmbit de la recerca poden participar:

 • Universitats
 • Organitzacions vinculades a una universitat
 • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic
 • Organitzacions que incloguin la recerca en els seus estatuts

En l'àmbit de la pràctica poden participar:

 • Organitzacions del Tercer Sector Social o de l'Economia Social, incloent també les organitzacions de segon nivell o superior.
 • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.

Es requereix un mínim de dues organitzacions col·laboradores (una de l'àmbit de la recerca i una altra del de la pràctica), i cada organització col·laboradora haurà d'aportar com a mínim una persona a l'equip de treball i designar a un representant en el cas que en el seu equip hi hagi més d'una persona.

Calendari

 • Sessions informatives: 18 de maig a les 11.00 h
 • Sesions de networking: 6, 7 i 8 de juny de 12.00 h a 13.30 h
  • Aquestes sessions estaran dissenyades per a ajudar entitats interessades en la convocatòria a conèixer possibles col·laboradors per al seu projecte.
  • Es dividiran en les següents temàtiques:
   • Sessió 1 - dimarts 6 de juny. Infància, adolescència i joventut
   • Sessió 2 - dimecres 7 de juny. Persones adultes i persones majors
   • Sessió 3 - dijous 8 de juny. Entorn (comunitat, familiars, professionals i/o persones cuidadores)
 • Presentació de les sol·licituds: del 7 al 30 de novembre 2023. Les propostes es podran presentar fins a les 14.00 (hora d'Europa Central) del 30 de novembre.