Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria Connecta de la Fundació "La Caixa", 2024

La Convocatòria Connecta finança projectes de recerca conjunts entre universitats i entitats del tercer sector o de l’Administració pública.

Convocant: 
L'Observatori Social de la Fundació "La Caixa"
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 14 Maig, 2024
Termini convocatòria: 
23/10/2024 fins 27/11/2024
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Educació
Gènere
Infància, Joventut i Famílies
Pobresa i Exclusió social
Recerca i Innovació
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

La convocatòria s’adreça a universitats, centres de recerca i entitats del sector social a Espanya.

Aquestes entitats han de formar un consorci per impulsar un projecte de recerca amb un objectiu comú.

Novetat! Les propostes que es presentin han d’estudiar un tema d’impacte social a Espanya des de la perspectiva de les ciències socials.

Els projectes finançats s’iniciaran el setembre del 2025 i tindran una durada de 24 mesos.

Beneficiaris

Es requereix un mínim d’una entitat de cada àmbit i un màxim de quatre entitats en total.

Àmbit de la recerca:

  • Universitats
  • Organitzacions vinculades a una universitat
  • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic
  • Organitzacions que incloguin la recerca en els seus estatuts

Àmbit de la pràctica:

  • Organitzacions del tercer sector social, incloent-hi també les organitzacions de segon nivell o superior.
  • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.

Calendari

  • Sessions informatives: 14 de maig a les 11.00 h

  • Presentació de les sol·licituds: del 23 d’octubre al 27 de novembre de 2024 a les 14.00 h (hora d’Europa Central).

  • Resolució de la convocatòria: maig del 2025.