Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria de la campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents 2018

L'Ajuntament de Barcelona obre convocatòria per a entitats que vulguin adherir-se a la Campanya d'activitats de vacances per a infants.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 8 January, 2018
Termini convocatòria: 
15/01/2018 fins 31/01/2018
Àmbit: 
Infància, Joventut i Famílies
Lleure
Tipus: 
Altres
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Activitats: característiques i modalitats

Les activitats que composen la Campanya han de caracteritzar-se per ser:

 • d’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns;
 • basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació el civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds, i els hàbits saludables i el consum responsable;
 • accessibles, inclusives i obertes a totes les famílies empadronades a Barcelona;
 • arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants;
 • basades en paràmetres que s’adeqüen al mercat del sector del lleure i de la promoció esportiva, amb una correcta relació qualitat-preu, segons el preu màxim establert anualment per l’Ajuntament de Barcelona;
 • explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura;
 • amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d’edat dels infants i adolescents als quals s’adrecen;
 • amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts;
 • amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat.

Destinataris de les activitats

Els destinataris de l’oferta que recull la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu són els nens i les nenes entre 1 i 17 anys que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona i hi estan empadronats amb llurs famílies.

Entitats promotores

Les entitats promotores participants a la Campanya han de ser:

 • de l’àmbit del lleure, l’esport, l’educació, la cultura o el sociosanitari;
 • democràtiques i amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la coeducació i el respecte per a qualsevol creença;
 • coneixedores de l’entorn social i comunitari referent per als infants participants;
 • expertes en l’organització d’activitats i en el desplegament de metodologies pròpies de l’educació en el lleure o bé amb capacitat per encomanar la seva gestió a organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents;
 • gestors d’equipaments i/o serveis d’aquesta naturalesa a l’àmbit públic o privat.