Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria de propostes - Programa Life 2020 - Subprograma Medi Ambient

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes a qualsevol organització pública o privada registrada a la Unió Europea, destinades a la conservació de la natura i la biodiversitat, el medi ambient i l'eficiència dels recursos, la governança ambiental i la informació.

Convocant: 
Comissió Europea
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 13 Abril, 2020
Termini convocatòria: 
13/04/2020 fins 06/10/2020
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Europeu

Projectes subvencionables

 • Nature & Biodiversity: finança projectes de conservació de la natura en particular en les àrees de biodiversitat, hàbitats i espècies. Proporciona subvencions d'acció per a millors pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixen a la implementació de les directives de la UE sobre aus i hàbitats, l'estratègia de biodiversitat de la UE per al 2020 i el desenvolupament, implementació i gestió de la xarxa Natura 2000 .

 • Medi ambient i eficiència de recursos: cofinançarà projectes en el sector ambiental, en particular en les àrees d'aire, productes químics, economia verda i circular, accidents industrials, gestió marina i costanera, soroll, sòl, residus, aigua i el medi ambient urbà. El programa proporciona subvencions d'acció per a projectes pilot i de demostració per desenvolupar, provar i demostrar polítiques o enfocaments de gestió. També cobreix el desenvolupament i la demostració de tecnologies innovadores, implementació, monitorització i avaluació de polítiques i legislació ambiental de la UE, així com les millors pràctiques i solucions. La Comissió Europea busca particularment tecnologies i solucions que estiguin a punt per a implementar-se en condicions properes a l'mercat, a escala industrial o comercial, durant la durada de el projecte.

 • Governança i informació ambiental: dóna suport a projectes en les àrees de sensibilització, capacitació ambiental i desenvolupament de capacitats, compliment i aplicació de la legislació, desenvolupament de el coneixement i participació pública i dels interessats. Promoure la sensibilització en matèria mediambiental. Això inclou plataformes de cooperació i intercanvi de coneixements sobre solucions i pràctiques ambientals sostenibles.

 • Projectes integrats: Els projectes integrats són projectes estratègics que ajuden els estats membres de la UE a assolir la plena aplicació d’estratègies o plans d’acció exigits per la legislació ambiental i climàtica de la UE. S’implementen a escala nacional o regional, amb autoritats rellevants i pressupostos molt significatius de diverses fonts nacionals i nacionals, amb una durada de 6-10 anys de mitjana. En el marc del subprograma de medi ambient, aquests projectes a gran escala implementen plans, estratègies o fulls de ruta a les àrees de la natura (inclosa la gestió de la xarxa Natura 2000), l'aigua, els residus i l'aire.

 • Projectes preparatoris: Els projectes preparatoris atenen necessitats específiques per al desenvolupament i la implementació de la política i la legislació ambiental de la UE. Els temes específics s’indiquen a la convocatòria anual de propostes.

 • Assistència tècnica: Els projectes d’assistència tècnica proporcionen ajuts d’acció i suport econòmic per ajudar els sol·licitants a preparar projectes integrats.

Dotació pressupostària: 337.500.000 €

Terminis de presentació

 • Medi ambient i eficiència dels recursos: 14 de juliol de 2020
 • Natura i Biodiversitat: 16 de juliol de 2020
 • Governança i informació ambiental:16 de juliol de 2020
 • Projectes integrats: 6 d'octubre de 2020
 • Projectes d'Assistència Tècnica: 6 d'octubre de 2020