Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc dels fons Next Generation UE sobre accessibilitat i establiments de serveis socials

Línia 7. Impuls i foment de l'accessibilitat universal als establiments de serveis socials inclosos a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i la Xarxa Òmnia i també, als centres d'educació privats concertats que tinguin escolaritzat alumnat amb discapacitat auditiva.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials.
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 29 Desembre, 2023
Termini convocatòria: 
02/01/2024 fins 29/01/2024
Àmbit: 
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Aquesta línia de subvenció en règim de concurrència no competitiva se centra a impulsar obres i projectes de millora de l’accessibilitat que reconeguin i garanteixin els drets de les persones amb discapacitat i la seva integració plena en tots els àmbits.

D'una banda, vol promoure que les entitats socials portin a terme millores per a l'accessibilitat física, comunicativa i cognitiva i de l'altra, facilitar l'accessibilitat comunicativa de l'alumnat amb discapacitat auditiva en el cas dels centres educatius.

Actuacions

 • Accions d’accessibilitat física:
  • Eliminar graons i desnivells en els recorreguts fins als espais d’atenció o d’ús públic, ja sigui mitjançant rampes o plataformes elevadores verticals o inclinades i ascensors.
  • Dotar l’espai d’una cambra higiènica d’ús públic amb condicions d’accessibilitat adequades.
  • Adequar o automatitzar les portes.
  • Instal·lar passamans i altres millores de les condicions d’accessibilitat dels itineraris i dels espais interiors i exteriors destinats als usuaris del servei.
 • Accions d’accessibilitat comunicativa:
  • Incorporar elements de comunicació accessibles tal com bucles magnètics o equipament multimèdia (pantalla i càmera orientats a l’usuari) que permeti utilitzar serveis d’intèrpret en llengua de signes catalana a distància.
  • Fer accessibles els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels serveis públics d’acord amb les condicions d’accessibilitat que estableix el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
 • Excepcionalment, altres accions assimilables a les esmentades, que tinguin per objecte la millora de l’accessibilitat física o comunicativa en els espais indicats.

Destinataris

Són beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre que no formin part del sector públic institucional i gestionin establiments de serveis socials inclosos a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública o a la Xarxa Òmnia, i els centres d'educació privats concertats que tinguin escolaritzat alumnat amb discapacitat auditiva.

Quantia

S’estableix un import atorgat màxim per cada entitat de 30.000 euros.

En el cas dels centres d’educació privats concertats que tinguin escolaritzat alumnat amb discapacitat auditiva s’estableix un import atorgat màxim per cada centre de 3.000 euros.

Un cop analitzades cadascuna de les accions, seran inadmesos d’acord amb la base 21.1 els projectes o actuacions que no assoleixin:

 • Un import atorgat mínim de 2.500 euros.
 • Un import atorgat mínim de 1.500 euros, en el cas dels centres d’educació privats concertats.