Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria +Feina de la Fundació "la caixa", 2024

Convocatòria per a seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

Convocant: 
Fundació "la Caixa"  
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 28 Novembre, 2023
Termini convocatòria: 
11/01/2024
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

La Fundació ”la Caixa”, com a organisme intermedi d’aquest programa, en el marc de l’Objectiu específic 4.8, Fomentar la inclusió activa per promoure la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i la participació activa, i millorar l’ocupabilitat, en particular per als col·lectius desafavorits, llança la convocatòria +Feina per a seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

Beneficiàris

Els ajuts s’adrecen a entitats sense ànim de lucre, que impulsin projectes propis adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

Se subvencionaran projectes de sis anys de durada que es desenvoluparan anualment dins del període de subvencionalitat de la despesa.

Finançament

Aquesta convocatòria disposa d’un finançament del Fons Social Europeu de 33.653.846 €, i per part de la Fundació ”la Caixa”, de 14.672.092,50 € (financiació total de 48.325.938,50 €). Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual d’entre 85.000 i 120.000 €.

Període de subvencionalitat de la despesa dels projectes: des de la data de signatura del conveni amb l’entitat beneficiària fins al 30 de setembre de 2029.

Línies d’actuació

Es valoraran projectes que incloguin:

  1. Itineraris individualitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció sociolaboral.
  2. Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones, en els casos que es consideri oportú.
  3. Intermediació laboral i prospecció, orientada al mercat de treball com a element facilitador de l’ocupació.
  4. Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.
  5. Suport a l’ocupació: en aquells casos en què l’itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d’acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret a aquesta i a l’empresa.

No formen part de l’objecte d’aquesta Convocatòria les accions adreçades a l’ajuda o el foment de l’emprenedoria.