Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria per a programes de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc d'exclusió social, 2022

Destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció que permetin incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 2 Agost, 2022
Termini convocatòria: 
03/08/2022 fins 12/09/2022
Àmbit: 
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Entitats beneficiàries

Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb àmbit d'actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d'accions d'inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social.

Conceptes subvencionables

Se subvencionaran els costos directes derivats de la contractació per part de l’entitat beneficiària del personal tècnic orientador i de prospecció, que realitzi el Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de l’RMI.

Es consideren subvencionables les actuacions integrades que suposin la inclusió de serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació, i la millora de les competències personals, professionals i tècniques per afavorir l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació atenent les seves característiques i necessitats. També inclou la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar-ne la inserció laboral i les tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 16.700.000 euros.